MTC OCEANUS

T ERMINI  2021 

ZAGREB
RIJEKA

MTC Oceanus zadržava pravo promjene termina. Za točan termin kontaktirati MTC OCEANUS na tel. 0916120891

PRIJAVI SE NA TEčAJ

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.

VODITELJ BRODICE KATEGORIJE B


Program  tečaja :

1.  Pomorska plovidba (Navigacija)
Nautička karta – simboli, oznake i kratice, koordinate pozicije, kurs i azimut, udaljenost; Terestrička navigacija; Kompas, Priručnici za navigaciju, Radar, dubinomjer, brzinomjer.

2.   Motoristika i zaštitne mjere
Motori s unutrašnjim izgaranjem, podjela, sustavi motora – gorivo, struja, hlađenje, podmazivanje; Sredstva i postupci protupožarne zaštite, Mjere za zaštitu mora od zagađenja uljima.

3.  Pomorstvo, propisi i meteorologija
Propisi o plovidbi i redu u lukama; Vrste i tipovi brodica i jahti, Stabilnost brodice, Konopi i čvorovi, Sidra; Meteorologija.

4.  Manevriranje brodicom, sigurnost plovidbe i pružanje prve pomoći
Pravila o izbjegavanju sudara na moru, svjetla, dnevni i zvučni signali, signali opasnosti; Manevriranje brodicom, plovidba, pristajanje, isplovljenje, sidrenje; Suradnja sa službom za traganje i spašavanje (SAR – MRCC), sredstva za spašavanje; Pružanje prve pomoći

5.  Pomorska radiotelefonska služba
Isprave, dijelovi i rukovanje radio telefonskom postajom, identifikacija i pozivni znak; Opći postupak za uspostavljanje radio veze; Signal i poziv pogibelji, hitnosti i sigurnosti; Upotreba međunarodne tablice za sricanje slova i brojeva; GMDSS sustav


Nakon uspješno završenog tečaja i položenog ispita na Lučkoj kapetaniji ili pri MinistarstvU mora, prometa i infrastrukture polazniku će se izdati uvjerenje o osposobljenost za Voditelja brodice kategorije B.

brodicama i jahtama za osobne potrebe i jahtama koje se iznajmljuju bez posade do 18 m dužine,

Ispit mogu polagati osobe s navršenih 16 godina starosti.